Poniżej znajdziesz listę rekomendowanych nauczycieli, którzy ukończyli szkolenie nauczycielskie:  

MBCT Mindfulness Based Cognitive Therapy  – Terapia Poznawcza Oparta na Uważności
MBSR Mindfulness Based Stress Reduction – Redukcja Stresu Oparta na Uważności
MBLC Mindfulness Based Living Course – Życie w Oparciu o Zasady Uważności

Rekomendujemy korzystanie z usług certyfikowanych nauczycieli lub będących w trakcie certyfikacji, którzy stosują dobre praktyki nauczania dla nauczycieli uważności: