Nauczyciele MBCT

Poniżej znajdziesz listę rekomendowanych nauczycieli, którzy ukończyli szkolenie nauczycielskie: 

 

MBCT Mindfulness Based Cognitive Therapy  – Terapia Poznawcza Oparta na Uważności

MBSR Mindfulness Based Stress Reduction – Redukcja Stresu Oparta na Uważności

MBLC Mindfulness Based Living Course – Życie w Oparciu o Zasady Uważności

Rekomendujemy korzystanie z usług certyfikowanych nauczycieli lub będących w trakcie certyfikacji, którzy stosują Dobre praktyki nauczania dla nauczycieli uważności: