Rada Fundacji

Małgorzata Jasnoch

Członek Rady Fundacji

Anna Szczepanik

Członek Rady Fundacji