Małgorzata Jasnoch
Członek Rady Fundacji
Gdańsk
www.tealglobal.com
Tel: 695 890 063

Trenerka mindfulness w trakcie certyfikacji przy Oxford Mindfulness Centre, trenerka biznesu, mentorka, certyfikowana coach metodą Action Learning, doradca biznesowy.

Menadżerka z 20 letnim doświadczeniem w tworzeniu nowych firm/marek/zagranicznych oddziałów, restrukturyzowaniu, budowaniu elastycznych zespołów ukierunkowanych na rozwój, wyznaczanie trendów i osobistą satysfakcję oraz z 15 letnim doświadczeniem w prowadzeniu firmy.

Przewodnicząca Rady Fundacji Rozwoju Mindfulness, która organizuje szkolenia nauczycielskie terapii poznawczej opartej na uważności MBCT oraz międzynarodową konferencję dotyczącą wpływu uważności na różne sfery życia w tym biznesową.

Współtwórczyni i Członkini Zarządu spółki TEAL Action Learning Global, w ramach której tworzy i realizuje projekty rozwojowe dotyczące rozwijania umiejętności menedżerskich, współpracy i komunikacji w zespole, zarządzania energią i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu z wykorzystaniem praktyk mindfulness, wypracowywania strategii firmy przy udziale pracowników, dzielenia się wiedzą w organizacji, projektowania i wdrażania zmian. Głęboko w sercu leży jej dbałość o budowanie zaufania w zespole, o partycypację pracowników w decyzjach dotyczących ich pracy i rozwoju ich działów/firm. Wynika to z doświadczenia, że tak zarządzane zespoły pracują z pasją przynosząc firmie/organizacji maksimum wyników przy jednoczesnej ogromnej satysfakcji osobistej poszczególnych członków zespołu.

Współtwórczyni i wieloletnia Prezeska Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości oraz Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER, oferującego startupom możliwość udziału w akceleracji zapewniającej m.in. dostęp do najwyżej klasy mentorów, także zagranicznych, inwestorów oraz globalny rozwój. Decydowała o wejściu spółek do akceleracji, doradzała twórcom i zarządom, decydowała o wejściu kapitałowym w najlepsze spółki, uczestniczyła w Radach Nadzorczych tych spółek. Oceniała projekty biznesowe aplikujące do Startera, firmy aplikujące do konkursu Infoshare Startup Contest oraz do międzynarodowego programu akceleracyjnego Impact Growth.

Wspierała rozwój startupów poprzez łączenie właściwych ludzi i firm między sobą, poprzez wsparcie w rozwoju kompetencji liderów i ich zespołów. Współpracowała z Washington Business Association w organizacji przedsiębiorczego obozu letniego dla młodzieży rozwijającego ich talenty liderskie oraz współtworzyła program rozwoju kompetencji menadżerskich kadr takich korporacji jak Microsoft, Intel, Boeing, Kemira czy Young Digital Planet w ramach Gdańsk Business Week.

Jedna z trzech menadżerek, które współtworzyły we Wrocławiu centralę na wschodnią Europę marki odzieżowej Orsay budując zespół i sieci kooperacyjne tego przedsięwzięcia całkowicie od zera w porozumieniu z międzynarodową centralą firmy Orsay w Niemczech.

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, studiów podyplomowych Marketing Partnerski i PR Wyższej Szkoły Bankowej, Train the trainers Akademii Trenerów SET oraz Akademii Psychologii Przywództwa Jacka Santorskiego i Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej.