Zespół

dr hab. Paweł Holas

Prezes Zarządu

Ewa Kaian Kochanowska

Wiceprezes Zarządu

Marzena Modzelewska-Szuca

Członek Zarządu

Ewelina Tur

Członek Zarządu