szkolenie nauczycielskie MBCT Tag

Moduł PRE-MBCT-L  1 (3 dni) Miejsce: Sopot/Warszawa Wprowadzenie do CBT oraz 3 fali CBT. Badania kliniczne nad efektywnością interwencji opartych na uważności Wprowadzenie do uważności i MBCT. Prowadzenie: Ewa Kaian Kochanowska, Paweł Holas...

Moduł PRE-MBCT-L 3 (3 dni) 25-27 listopada 2022 Sopot, Hotel Korab, ul. Kilińskiego 12 Mindful movement Prowadzenie: Ewa Kaian Kochanowska Etyka i przygotowanie do prowadzenia kursu (Ethics, Orientation and Assessment). Dociekanie (Inquiry) Prowadzenie: Ewa Kaian Kochanowska i Paweł Holas...

Termin: 1-2 października 2022 Sobota g. 10.00-18.00 Niedziela g. 09.00-15.30 Miejsce: Sopot, Hotel Rewita Korab, ul. Kilińskiego 12 Weekendowy warsztat zapewnia szkolenie w zakresie nauczania uważności: MBCT for Life – „Terapii Poznawczej Opartej na Uważności w ŻYCIU”. Skierowany jest do nauczycieli uważności, którzy ukończyli szkolenie nauczycielskie MBCT. Ten program nauczania...

MBCT-L moduł II (4 dni) 5-8 października 2022 Instytut Marpy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 49/U12 Warszawa 03-982 Nauczanie MBCT for Life Prowadzenie: Christina Surawy, Tim Sweeney, Paweł Holas, Ewa Kaian Kochanowska...