Mindfulness

MINDFULNESS – UWAŻNOŚĆ TO ZDOLNOŚĆ DO OBSERWACJI SAMEGO SIEBIE I OTACZAJĄCEGO ŚWIATA, PEŁNEGO SKUPIANIA UWAGI NA TYM, CO SIĘ W DANEJ CHWILI DZIEJE, TU I TERAZ.

 

Podstawową cechą tej umiejętności jest bezstronność. Będąc w pełni świadomym własnych doświadczeń – doznań fizycznych, myśli, emocji, nie przywiązujemy się do nich, nie oceniamy. Tego rodzaju samoobserwacja umożliwia przerwanie nawykowych reakcji na różnego rodzaju bodźce, a tym samym pozwala na bardziej świadomą i kontrolowaną reakcję.

Uważność obejmuje również akceptację, co oznacza, że zwracamy uwagę na nasze myśli i uczucia, nie osądzając ich – nie zakładając, na przykład, że istnieje “właściwy” lub “niewłaściwy” sposób myślenia lub odczuwania w danym momencie. 

Kiedy praktykujemy uważność, nasze myśli dostrajają się do tego, co odczuwamy w obecnej chwili, zamiast przywoływać przeszłość lub wyobrażać sobie przyszłość.