Nasza misja

Naszą misją jest łagodzenie cierpienia, zarówno fizycznego, jak i psychicznego i podnoszenie dobrostanu.
Naszym pragnieniem jest społeczeństwo, w którym ludzie prowadzą życie bardziej świadome, szczęśliwe, oparte na życzliwości, współczuciu, refleksji i mądrości. Naszym celem jest stworzenie przyjaznego i etycznego środowiska dla wspólnej praktyki uważności, abyśmy wszyscy mogli wykorzystywać nasz potencjał i poprawiać jakość życia.

Jesteśmy jedynym w Polsce organizatorem systematycznego szkolenia nauczycielskiego MBCT – Terapii Poznawczej Opartej na Uważności (ang. Mindfulness Based Cognitive Therapy), uprawniającego do otrzymania certyfikatu akredytowanego przez Oxford Mindfulness Centre. Szkolenie to oraz certyfikat stanowią merytoryczne i praktyczne przygotowanie do prowadzenia programu MBCT w Polsce i na świecie. Stosujemy standardy pracy naukowej, a także współpracujemy z różnymi instytucjami akademickimi.

Do celów priorytetowych Fundacji należą:

 • upowszechnianie wiedzy i praktyki z zakresie metod związanych z uważnością (mindfulness) i współczuciem, w tym w szczególności Terapii Poznawczej Opartej na Uważności (MBCT) i innych interwencji opartych na uważności (Mindfulness-Based Interventions MBI);
 • wspieranie zdrowia i dobrostanu jednostkowego i społecznego poprzez upowszechnianie metod opartych na uważności i współczuciu w zakresie edukacji i propagowania zastosowań uważności w życiu osobistym i społecznym;
 • niesienie pomocy osobom potrzebującym oraz wspieranie szpitali i placówek medycznych;
 • promowanie standardu dydaktycznego i etycznego nauczycieli i trenerów MBI;
 • propagowanie uważności jako prozdrowotnej postawy życiowej;
 • popularyzowanie i prowadzenie badań naukowych w zakresie wpływu MBI na funkcjonowanie człowieka;
 • działania na rzecz poprawy stanu zdrowia i promocji zdrowego stylu życia;
 • poprawa warunków pracy, profilaktyka i działania pomagające w usuwaniu skutków stresu i wypalenia zawodowego;
 • propagowanie metod leczniczych uzupełniających medycynę współczesną;
 • promocja ruchu i innych metod pracy z ciałem;
 • promocja ekologicznej, uważnej i świadomej postawy życiowej.