Fundacja

Nasza misja

Naszą misją jest łagodzenie cierpienia, zarówno fizycznego, jak i psychicznego i podnoszenie dobrostanu.
Naszym pragnieniem jest społeczeństwo, w którym ludzie prowadzą życie bardziej świadome, szczęśliwe, oparte na życzliwości, współczuciu, refleksji i mądrości. Naszym celem jest stworzenie przyjaznego i etycznego środowiska dla wspólnej praktyki uważności, abyśmy wszyscy mogli wykorzystywać nasz potencjał i poprawiać jakość życia.

Jesteśmy jedynym w Polsce organizatorem systematycznego szkolenia nauczycielskiego MBCT – Terapii Poznawczej Opartej na Uważności (ang. Mindfulness Based Cognitive Therapy), uprawniającego do otrzymania certyfikatu akredytowanego przez Oxford Mindfulness Centre. Szkolenie to oraz certyfikat stanowią merytoryczne i praktyczne przygotowanie do prowadzenia programu MBCT w Polsce i na świecie. Stosujemy standardy pracy naukowej, a także współpracujemy z różnymi instytucjami akademickimi.