Małgorzata Jasnoch

Certyfikowana coach Action Learning, trenerka, mentorka, doradczyni biznesowa, pasjonatka mindfulness – praktykuje uważność i wykorzystuje narzędzia mindfulness w swojej pracy zawodowej z liderami i ich zespołami. Towarzyszy liderom w ich rozwoju osobistym, a wraz z nimi w ewolucji ich firm. Głęboko w sercu leży jej dbałość o budowanie zaufania w zespole, o partycypację pracowników w decyzjach dotyczących ich pracy i rozwoju ich działów/firm, o uważne wsłuchiwanie się w głosy i pasje członków zespołu. Wynika to z doświadczenia, że tak zarządzane zespoły pracuje z zaangażowaniem przynosząc firmie/organizacji maksimum wyników przy jednoczesnej ogromnej satysfakcji osobistej poszczególnych członków zespołu.

Podkreśla ogromną wartość uważnego spojrzenia z zewnątrz przy wspierającym oku kogoś przyjaznego i doświadczonego. Sam lider i jego zespół pracując intensywnie operacyjnie, wielu rzeczy nie jest w stanie zauważyć. Lubi być lustrem. Fascynujące jest dla niej rozkwitanie uśmiechu na ustach osób, którym pewne rzeczy dzięki wspólnej pracy się rozjaśniają.

Współtwórczyni spółki TEAL Action Learning Global, w ramach której tworzy i realizuje projekty rozwojowe dotyczące rozwijania umiejętności menedżerskich, zarządzania energią i zasobami lidera, uważną komunikację w zespole, dzielenie się wiedzą w organizacji, projektowanie i wdrażania zmian z dbałością o równowagę życiową. Współtwórczyni Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER, którego była Prezeską Zarządu. Doświadczona menadżerka z prawie 20-letnim stażem w budowaniu nowych zespołów, nowych marek, nowych oddziałów dużych międzynarodowych firm, nowych sieci kooperacyjnych oraz 14-letnim doświadczeniem w prowadzeniu firmy.