PIOTR SUFFCZYŃSKI

Dr hab. Piotr Suffczyński, prof. uczelni jest fizykiem i badaczem mózgu. Pracuje na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się symulacjami procesów neuronalnych i mechanizmami chorób neurologicznych współpracując z międzynarodowym zespołem lekarzy i biologów. Prowadzi też badania nad dynamiką czynności bioelektrycznej mózgu w stanie medytacji. Od ponad 10 lat praktykuje medytację Vipassana.