CHRISTINA SURAWY

Dr Christina Surawy jest psycholożką kliniczną i akredytowaną terapeutką CBT. Ma duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i superwizji zarówno w zakresie CBT, jak i MBCT. Jest dyrektorką magisterskich studiów MBCT na Uniwersytecie Oksfordzkim i prowadzi szeroko zakrojoną działalność nauczycielską i szkoleniową w dziedzinie MBCT w Oxford Mindfulness Centre (OMC), w całej Wielkiej Brytanii, a także na arenie międzynarodowej. Interesują ją zwłaszcza adaptacje MBCT wspomagające leczenie schorzeń somatycznych. Zaangażowana jest w badania kliniczne dotyczące korzystnego wpływu MBCT w leczeniu hipochondrii i zespołu wrażliwego jelita, prowadzi też szkolenia i superwizję w dziedzinie podejścia MBCT stosowanego u osób przewlekle chorych leczących się w państwowej służbie zdrowia w Wielkiej Brytanii. Jest praktykującym psychologiem zarejestrowanym w brytyjskiej Radzie Zawodów Zdrowotnych i Opiekuńczych (Health and Care Professions Council – HCPC) oraz akredytowanym przez BABCP), a także nauczycielem MBCT zarejestrowanym UK Network for Mindfulness-Based Teacher Training Organisations.