Wydarzenie ma na celu propagowanie uważności w codziennym życiu – osobistym, społecznym i zawodowym. Pomysłodawcą i organizatorem jest Fundacja Rozwoju Mindfulness.

Dni uważności to ogólnopolska akcja, w ramach której w całej Polsce odbywają się rozmaite bezpłatne warsztaty, praktyki, prelekcje oraz spotkania informujące i propagujące uważność oraz rozwijanie życzliwości i współczucia w naszym codziennym życiu.

W dniach 27 stycznia – 2 lutego 2020 roku odbyła się druga edycja Ogólnopolskich Dni Uważności.

Do organizacji wydarzeń zgłosiły się 29 ośrodków (firmy, fundacje, koła naukowe, organizacje pozarządowe, szkoły, osoby prywatne), które podjęły się przeprowadzenia bezpłatnych spotkań promujących uważność.

W 47 wydarzeniach odbywających się w 17 miastach wzięło udział około 800 uczestników!

Spotkania były głównie wprowadzeniem do mindfulness połączonymi z praktyką. Uważność prezentowaliście w różnych formach: jedzenia czekolady, picia herbaty, wyjaśniając po co oddychać, czy poprzez zabawy z dziećmi m.in. w świetlicy szkolnej. Poruszone zostały aspekty uważności w pracy, chorobie oraz radzeniu sobie z depresją.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w Ogólnopolskie Dni Uważności 2020 oraz naszemu partnerowi: firmie Konfeo.

szczegółowe informacje tutaj 

To już druga edycja! Pierwsza edycja wydarzenia odbyła się 7-12 stycznia 2019 roku. Wówczas cykl spotkań z uważnością zakończony i podsumowany został w dniu 13 stycznia 2019 r. w Gdańsku podczas konferencji „Gdziekolwiek jesteś, bądź. Społeczny wymiar uważności”.