Życie przed i po odkryciu praktyki uważności przypomina niekiedy dwa bardzo odmienne scenariusze. Podobnie jest z praktyką współczucia (compassion).

Współczucie to życie pełnią serca, z wrażliwością na potrzeby i trudności oraz odwagą, by się nimi opiekować. Element compassion pojawia się podczas podstawowych programów uważności (MBCT, MBSR), na przykład w postaci medytacji metta.

Współczucie może być też przełomowym przystankiem na dalszej drodze rozwoju nauczycieli mindfulness: MBCT, MBSR, MBLC i innych.

Jedną z możliwości rozwoju w kierunku współczucia w Polsce jest program Mindfulness-Based Compassionate Living (życie ze współczuciem oparte na uważności), który został stworzony w 2007 roku przez Fritsa Kostera i Erika van den Brinka z Holandii do kontynuowania praktyki uważności (mindfulness) poprzez „życie pełnią serca” (heartfulness). Jest to 8-tygodniowy kurs, który nauczyciele mindfulness oferują absolwentom kursów MBCT czy MBSR.

W czerwcu tego roku rozpoczyna się polska edycja programu MBCL.

Szkolenie składa się z:
1. Modułu podstawowego (Foundation Course) w formie 4-dniowego stacjonarnego odosobnienia (moduł jest przeznaczony dla osób, które nie miały styczności z programem MBCL) – czerwiec 2023
2. Pełnego szkolenia nauczycielskiego w formie on-line/stacjonarnej – listopad i grudzień 2023, zakończonego procesem certyfikacji pod superwizją.

Zapraszamy do zapoznania się z opisem wydarzenia na Facebooku. 

Jest jeszcze szansa zapisać się na moduł podstawowy i/lub na pełne szkolenie w listopadzie (pod warunkiem przejścia do tego czasu program MBCL w postaci pełnego 8-tygodniowego kursu u jednego z certyfikowanych nauczycieli, jeśli nie miało się wcześniej styczności z MBCL ani nie brało się udziału w czerwcowym module).

Więcej o programie MBCL dowiecie się z jego strony, gdzie znajdziecie informacje o jego zawartości, badaniach, twórcach oraz listę nauczycieli i mentorów.

Serdecznie polecamy praktykowanie współczucia jako ważny krok w rozwoju nauczycielskim.