Zapraszamy na jednodniowy warsztat pt. „Dynamika procesu grupowego”, który poprowadzi Tomasz Wyrzykowski.

Dynamika procesu grupowego
Liczni badacze, od socjologów, przez psychologów społecznych, po terapeutów grupowo-analitycznych, zgodnie twierdzą, że grupa jest naturalnym środowiskiem człowieka. Wiadomo, że każda grupa zmienia się w sposób dynamiczny a dynamika ta podlega pewnym zasadom i prawidłowościom. Kierunek i charakter zmian są pochodnymi relacji między poszczególnymi jednostkami tworzącymi grupę, grupą jako całością a okolicznościami, w jakich grupa się znajduje. Przy tym istotne jest obserwowanie zachodzących zmian w perspektywie grupy jako całości. Dzięki takiemu podejściu można rozumieć grupę poprzez panujący w niej nastrój, atmosferę, dzielone tematy, normy i przekonania, wspólnotę, strukturę, układy ról, granice, konflikty i sposoby ich rozwiązywania czy wreszcie poziomy lub etapy rozwoju.

W trakcie zajęć spróbujemy przyjrzeć się tym wszystkim procesom łącząc teorię z wiedzą kliniczną i własnym doświadczeniem. Poza samymi wykładami i ćwiczeniami opartymi na materiale klinicznym, uczestnicy będą mogli wziąć udział w ćwiczeniach bazujących na podejściu psychodramatycznym i technikach niewerbalnych.
Zachęcam wszystkich do aktywnego uczestnictwa i dzielenia się własnym doświadczeniem grupowym.

Szkolenie prowadzi Tomasz Wyrzykowski – analityk grupowy, psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, superwizor i analityk treningowy IAG „Rasztów”, superwizor – aplikant PTP, magister psychologii (SWPS) i archeologii (UW), przewodniczący Zarządu Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów” w latach 2009-2012 i 2016-2018. Od ponad 15 lat prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną i współpracuje ośrodkami działającymi w ramach powszechnej służby zdrowia. Prowadzi zajęcia w akredytowanych ośrodkach szkolących w psychoterapii. Zaangażowany w badania naukowe opisujące różne formy analitycznej terapii grupowej. Zainteresowany funkcjonowaniem zespołów zajmujących się pomaganiem, leczeniem i doradztwem. W pracy zespołowej posiłkuje się analityczną wersją psychodramy i technikami niewerbalnymi. Od kilku lat współorganizuje darmowe warsztaty obywatelskiej refleksyjności: Polska na kozetce.

Termin: 6 marca 2021
Czas trwania 10.00-18.00
miejsce: Sopot, Hotel Korab AMW Rewita, ul. Kilińskiego 12

Cena regularna: 350 zł
Cena promocyjna „early bird”: 300 zł do 19 lutego
Cena dla uczestników szkolenia: 260 zł obowiązuje do 19 lutego – tylko dla uczestników i absolwentów szkolenia nauczycielskiego MBCT prowadzonego przez naszą Fundację.

Wpłaty na nr konta: Fundacja Rozwoju Mindfulness 82 1140 2004 0000 3902 7798 2889
z dopiskiem: WARSZTAT DPG

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Liczba miejsc ograniczona.