Wykładowcy

Dr Christina Surawy jest psycholożką kliniczną i akredytowaną terapeutką CBT. Ma duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i superwizji zarówno w zakresie CBT, jak i MBCT.
Jest dyrektorką magisterskich studiów MBCT na Uniwersytecie Oksfordzkim i prowadzi szeroko zakrojoną działalność nauczycielską i szkoleniową w dziedzinie MBCT w Oxford Mindfulness Centre (OMC), w całej Wielkiej Brytanii, a także na arenie międzynarodowej. Interesują ją zwłaszcza adaptacje MBCT wspomagające leczenie schorzeń somatycznych.

Zaangażowana jest w badania kliniczne dotyczące korzystnego wpływu MBCT w leczeniu hipochondrii i zespołu wrażliwego jelita, prowadzi też szkolenia i superwizję w dziedzinie podejścia MBCT stosowanego u osób przewlekle chorych leczących się w państwowej służbie zdrowia w Wielkiej Brytanii. Jest praktykującym psychologiem zarejestrowanym w brytyjskiej Radzie Zawodów Zdrowotnych i Opiekuńczych (Health and Care Professions Council – HCPC) oraz akredytowanym przez BABCP), a także nauczycielem MBCT zarejestrowanym UK Network for Mindfulness-Based Teacher Training Organisations.

Tim Sweeney

MBCT Teacher and Trainer
Oxford Mindfulness Centre

I am the MBCT clinical lead for Nottinghamshire Healthcare Trust. This post involves coordinating and delivering training and supervision of MBCT to IAPT and Secondary Care staff, who work with people experiencing a diverse range of health problems. I have run MBCT groups in primary care and specialist mental health services since 2008. In addition to running clinical groups I deliver MBCT for staff in local Health Services. In 2016 I completed a PhD with Nottingham University focusing on the role of mindfulness in depression and since then have been actively involved in research. I am an associate teacher, trainer and supervisor with the Oxford Mindfulness Centre. This role includes working as a tutor on the Masters Degree in MBCT and delivering training in the UK and internationally.

Ruth Baer

MBCT Teacher, Trainer and Researcher
Oxford Mindfulness Centre

I’m a clinical psychologist and a mindfulness researcher, teacher, trainer, and practitioner. Following a long career as a professor of psychology at the University of Kentucky, I was very fortunate to move to Oxford to work with the OMC. My interests include conceptualization and assessment of mindfulness, effects of mindfulness-based programs, mechanisms of change, and professional training and ethics in the mindfulness field. I enjoy taking a broad perspective, and so I’ve studied a wide range of mindfulness-based interventions, including MBCT and MBSR as well as DBT, ACT, and MBRP.

My work at the OMC includes teaching, training, and research. I’m the lead for the non-academic teacher training pathway and also work with the Master of Studies in MBCT. I teach mindfulness courses for the general public and for Oxford students and staff, and I work with competency assessment. On the research side, I collaborate on manuscripts based on the data coming in from the MYRIAD project and other projects with OMC colleagues.

Jest psycholożką kliniczną (DClinPsych) posiadającą doktorat w dziedzinie psychologii perinatalnej. 

Przeszła szkolenia nauczycielskie w dziedzinie terapii dialektyczno-behawioralnej (DBT) w Brytyjskim Zespole Szkoleniowym DBT, terapii poznawczej opartej na uważności (MBCT) w The Oxford Mindfulness Centre (OMC) z profesorem Markiem Williamsem, a także porodów i rodzicielstwa opartych na uważności (Mindfulness-Based Childbirth & Parenting – MBCP) pod kierunkiem założycielki, Nancy Bardacke, RNM.

Wcześniej zajmowała w OMC stanowisko dyrektorki szkolenia nauczycielskiego Foundational MBCT, a obecnie uczy i szkoli innych jako Associate Teacher/Trainer.

Pełni rolę opiekuna naukowego programu Masters in MBCT oraz jest dyrektorką New Forest Mindfulness Centre w Brockenhurst, Hampshire.

Jest praktykującym psychologiem zarejestrowanym w brytyjskiej Radzie Zawodów Zdrowotnych i Opiekuńczych (Health and Care Professions Council – HCPC) oraz akredytowanym przez Brytyjskie Stowarzyszenie Psychoterapii Behawioralnych i Poznawczych (British Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies – BABCP), a także  nauczycielem MBCT i MBCP, zarejestrowanym w Brytyjskiej Sieci Organizacji Szkolących Nauczycieli Podejść Opartych na Uważności UK Network for Mindfulness-Based Teacher Training Organisations

Jest doktorem antropologii na Uniwersytecie Oksfordzkim, jest antropolożką i praktykuje uważność. Współpracując z OMC, gdzie szkoliła się w nauczaniu Terapii Poznawczej Opartej na Uważności, obecnie kończy szkolenie trenerskie MBCT. Prowadzi badania etnograficzne nad uważnością i specjalizuje się w ucieleśnieniach i etyce. Współpracuje także z Instytutem Antropologii Społecznej i Kulturowej na Uniwersytecie Oksfordzkim. W OMC prowadzi kursy MBCT dla wszystkich i MBCT-FP dla studentów. Szczególnie interesuje się uważnością w szkolnictwie wyższym w kontekście dobrego samopoczucia.

Paweł Holas

Dr hab. n. med. psychoterapeuta, specjalista psychiatrii i seksuologii,
Kierownik Katedry Neuropsychologii Klinicznej i Psychoterapii, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

Certyfikowany nauczyciel i terapeuta podejść opartych na uważności: Programu Redukcji Stresu Opartego na Uważności (MBSR), Terapii Poznawczej Opartej na Uważności (MBCT) i Uważnego Samo-Współczucia (MSC, pierwszy stopień); terapeuta i superwizor terapii poznawczo-behawioralnej (CBT), psychiatra. Współzałożyciel (2008r) i pierwszy Prezes Polskiego Towarzystwa Mindfulness (PTM), obecnie członek zarządu PTM.

Uczeń Jona Kabat-Zinna twórcy programu redukcji stresu opartego na uważności (MBSR), którego zaprosił do Polski w 2009r. Współorganizator międzynarodowej konferencji – I Conference on Practical Application of Buddhism in Western Psychology; Mindfulness, Theory and Practice, w listopadzie 2008 na SWPS w Warszawie.

Od ponad 10 lat obok własnej praktyki uważności szkoli się w prowadzeniu treningów uważności i współczucia oraz metodach na nich opartych w psychoterapii uczestnicząc w licznych międzynarodowych treningach, warsztatach i konferencjach. Od wielu lat stosuje uważność w praktyce psychoterapeutycznej indywidualnej i grupowej, m in. prowadząc trening uważności w ramach grupowej CBT zaburzeń lękowych na oddziale dziennym, grupy terapii poznawczej opartej na uważności (MBCT) dla osób cierpiących na zaburzenia nastroju i zaburzenia lękowe jak i grupy terapii poznawczej opartej na uważnym samo-współczuciu (MSC) dla osób z zaburzeniami lękowymi(fobią społeczną). Wykładowca akademicki, w latach 1999-2014 etatowy pracownik Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, od 2014 Wydziału Psychologii UW. Prowadzi liczne warsztaty, szkolenia i wykłady dotyczące zagadnień związanych z uważnością, (samo)współczuciem i psychoterapią.

Obok pracy klinicznej i dydaktycznej zajmuje się badaniami naukowymi prowadząc projekty badawcze i dociekania teoretyczne dotyczące uważności oraz samo-współczucia. Badania dotyczą m in.: skuteczności klinicznej, aspektów psychofizjologicznych i mediatorów zmiany w ramach 8 tyg. MBCT w nawracającej depresji (jedno z ramion grantu NCN Harmonia), wpływu treningu uważności na funkcje poznawcze, efektów rozwijania samo-współczucia (w fobii społecznej i depresji) oraz neuronalnego podłoża współczucia i samo-współczucia, a także efektów treningu wdzięczności dla zmniejszaniu stresu, depresyjności oraz wzrostu dobrostanu psychicznego.

Ewa Kaian Kochanowska

Klinika Stresu

Nauczycielka Metody Redukcji Stresu Opartej na Uważności – Mindfulness-Based Stress Reduction – MBSR, certyfikowana w Institute for Mindfulness-Based Approaches w Niemczech. Prowadzi kursy redukcji stresu na bazie uważności, warsztaty, wykłady o uważności oraz zajęcia mindful jogi. Jest nauczycielką akademicką na studiach dziennych i podyplomowych Uniwersytetu SWPS w Sopocie i we Wrocławiu.

Ukończyła roczne intensywne szkolenie w terapii poznawczo-behawioralnej zaburzeń osób dorosłych. Obecnie uczestniczy w szkoleniu psychoterapeutycznym w nurcie Analizy Bioenergetycznej Alexandra Lowena w Warszawie afiliowanym przez Florida Society for Bioenergetic Analysis.

Twórczyni projektu i założycielka Kliniki Stresu. Autorka publikacji z zakresu zastosowania Mindfulness w edukacji. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz wielu kursów prowadzonych w Polsce, UK, USA, Holandii. Autorka książki “Uważność. Spokojny umysł, jasne myśli, dobre życie.”

Lubi gotować według pięciu przemian i jeździć na wycieczki rowerowe.

Marcin Fabjański

Filozof, dziennikarz, pisarz

Autor książek w tematyce filozofii wschodu i zachodu, czerpiących m. in. z buddyzmu, stoicyzmu i myśli Arthura Schopenhauera. Absolwent University of York. W 1998 uzyskał doktorat z filozofii w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na podstawie pracy “Krytyka metafizycznego komponentu umysłu w buddyzmie i u Schopenhauera”. Ponad dwa lata spędził w Azji – m.in. w Indiach, Chinach, Nepalu, Tajlandii i Birmie, gdzie medytował w klasztorach buddyjskich. Prowadzi Apenińską Szkołę Filozofii we Włoszech.

Magdalena Kitłowska

mgr psychologii, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo- behawioralny, certyfikat PTTPB nr 47

Posiada Zaawansowany Certyfikat Terapii Schematu ISST nr 2114, obecnie w certyfikacji do grupowej terapii schematu GST. Doświadczenie kliniczne zdobywała diagnozując i pracując indywidualnie na Całodobowym Oddziale Zaburzeń Afektywnych w Szpitalu Bródnowskim oraz prowadząc psychoterapię grupową w XIII Oddziale Dziennym Szpitala przy ul. Nowowiejskiej. Intensywnie poszerzała swoją wiedzę o prowadzeniu psychoterapii w kraju i za granicą (Oksford, Anglia)- uczestniczy w szkoleniach terapii schematu od 2005 roku

Prowadziła zajęcia dla przyszłych terapeutów na uczelniach: SWPS, WUM, CTPB oraz CBT jak również na Akademii Medycznej w Casablance. Przygotowała polską wersję językową dla ponad 4 godzin filmów treningowych do prowadzenia Terapii Schematu i współprowadzi szkolenia do certyfikatu terapii schematów ISST. Jest przewodniczącą Komitetu Webinarów przy Międzynarodowym Towarzystwie Terapii Schematów. Pracuje z osobami z zaburzeniami osobowości z wiązki B jak i zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi.

Piotr Suffczyński

Dr hab., profesor na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Jest fizykiem i badaczem mózgu. Zajmuje się symulacjami procesów neuronalnych i mechanizmami chorób neurologicznych współpracując z międzynarodowym zespołem lekarzy i biologów. Prowadzi też badania nad dynamiką czynności bioelektrycznej mózgu w stanie medytacji. Od ponad 10 lat praktykuje medytację Vipassana.

Tomasz Wyrzykowski

Analityk grupowy, psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Superwizor i analityk treningowy IAG „Rasztów”, superwizor – aplikant  PTP, magister psychologii (SWPS) i archeologii (UW), przewodniczący Zarządu Instytutu Analizy Grupowej “Rasztów” w latach 2009-2012 i 2016-2018. Od ponad 15 lat prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną i współpracuje z ośrodkami działającymi w ramach powszechnej służby zdrowia. Prowadzi zajęcia w akredytowanych instytucjach szkolących w psychoterapii. Zaangażowany w badania naukowe opisujące różne formy analitycznej terapii grupowej.

Zainteresowany funkcjonowaniem zespołów zajmujących się pomaganiem, leczeniem i doradztwem. W pracy z zespołami i grupami posiłkuje się analityczną wersją psychodramy i technikami niewerbalnymi. Od kilku lat współorganizuje darmowe warsztaty obywatelskiej refleksyjności: Polska na kozetce.