Dynamika procesu grupowego

Dynamika procesu grupowego

Zapraszamy na jednodniowy warsztat pt. „Dynamika procesu grupowego”, który poprowadzi Tomasz Wyrzykowski.

Dynamika procesu grupowego
Liczni badacze, od socjologów, przez psychologów społecznych, po terapeutów grupowo-analitycznych, zgodnie twierdzą, że grupa jest naturalnym środowiskiem człowieka. Wiadomo, że każda grupa zmienia się w sposób dynamiczny a dynamika ta podlega pewnym zasadom i prawidłowościom. Kierunek i charakter zmian są pochodnymi relacji między poszczególnymi jednostkami tworzącymi grupę, grupą jako całością a okolicznościami, w jakich grupa się znajduje. Przy tym istotne jest obserwowanie zachodzących zmian w perspektywie grupy jako całości. Dzięki takiemu podejściu można rozumieć grupę poprzez panujący w niej nastrój, atmosferę, dzielone tematy, normy i przekonania, wspólnotę, strukturę, układy ról, granice, konflikty i sposoby ich rozwiązywania czy wreszcie poziomy lub etapy rozwoju.

W trakcie zajęć spróbujemy przyjrzeć się tym wszystkim procesom łącząc teorię z wiedzą kliniczną i własnym doświadczeniem. Poza samymi wykładami i ćwiczeniami opartymi na materiale klinicznym, uczestnicy będą mogli wziąć udział w ćwiczeniach bazujących na podejściu psychodramatycznym i technikach niewerbalnych.
Zachęcam wszystkich do aktywnego uczestnictwa i dzielenia się własnym doświadczeniem grupowym.

Szkolenie prowadzi Tomasz Wyrzykowski – analityk grupowy, psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, superwizor i analityk treningowy IAG „Rasztów”, superwizor – aplikant PTP, magister psychologii (SWPS) i archeologii (UW), przewodniczący Zarządu Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów” w latach 2009-2012 i 2016-2018. Od ponad 15 lat prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną i współpracuje ośrodkami działającymi w ramach powszechnej służby zdrowia. Prowadzi zajęcia w akredytowanych ośrodkach szkolących w psychoterapii. Zaangażowany w badania naukowe opisujące różne formy analitycznej terapii grupowej. Zainteresowany funkcjonowaniem zespołów zajmujących się pomaganiem, leczeniem i doradztwem. W pracy zespołowej posiłkuje się analityczną wersją psychodramy i technikami niewerbalnymi. Od kilku lat współorganizuje darmowe warsztaty obywatelskiej refleksyjności: Polska na kozetce.

Termin: 6 marca 2021
Czas trwania 10.00-18.00
miejsce: Sopot, hotel Korab
Cena regularna: 350 zł (przy pełnej wpłacie do 10 lutego cena wynosi 300 zł).
Cena promocyjna dla uczestników i absolwentów szkolenia nauczycielskiego MBCT prowadzonego przez naszą Fundację: 260 zł.
Wpłaty na nr konta: 82 1140 2004 0000 3902 7798 2889
z dopiskiem: WARSZTAT DPG

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Liczba miejsc ograniczona.

 

No Comments

Post A Comment